Wednesday, October 17, 2012

Åpent foredrag med Vetle Lid Larssen: "En akademiker? Hjelp, jeg sovner" - Universitetet i Tromsø

"En akademiker? Hjelp, jeg sovner. 10 måter å unngå å kjede verden på".

Slik lyder tittelen på foredraget til Vetle Lid Larssen. I følge Larssen er det akademiske språket på full fart vekk fra virkeligheten.
Døde fagtermer, blodløs fremstilling, flatt språk og poenger som aldri lander.

Han stiller spørmålene - Hva er galt med det akademiske språket?
Eller er det akademikerne selv det er noe i veien med?
Vetle Lid Larssen snakker om form og innhold, seriøsitet og lidenskap, humor og presisjon.

For hva hjelper det å redde verden, hvis ikke engang mora di skjønner hva du driver med? 

Foto: Siv-Elin Nærø


Vetle Lid Larssen er journalist og forfatter. Han har vært journalist i Morgenbladet og Aftenposten, der han spesielt utmerket seg med sine velskrevne portrettintervjuer. For tiden er han spaltist i A-magasinet. Han har også arbeidet som frilansreporter for NRK og TV2. Han har blant annet mottatt Gullpennen (1991), Oslo og Bærums Riksmålsforenings pressepris (1991), Arne Hestenes’ journalistpris (1993) og Sarpsborgprisen (1996). Lid Larssens romaner er oversatt til blant annet dansk, tysk og italiensk.

Lid Larssens foreløpig siste roman Norske helter (2007) er både en thriller og en svart komedie; forfatteren tar her et oppgjør med norsk helsevesen.

via uit.no