Friday, February 15, 2013

UiT satser på film - with the help of ReCO

Utropia møtte Kristine Vollnes Johansen, Marit Olsvik Oppshal og Audun Hetland for å snakke om filmkurset og konkurransen som arrangeres av helsefakultetet.(Foto: Kasia Mikolajewska)
Hovedformålet med konkurransen er å bruke filmen i rekruttering av studenter til helsefakultetet.
- En ting som er viktig er at vi vil bruke studenter i studentrekruttering, sier Johansen. Hun jobber som rådgiver i utdanningstjenesten ved Helsefak, og vil profilere fakultetet:
- På denne måten får vi også frem hva studentene synes om å studere helsefag. Det er så viktig når vi skal rekruttere folk fra videregående, å vise hva våre studenter har laget. De er her og dette er slik de opplever det. Det selger utrolig mye bedre enn alle ord vi kan skrive i studiekatalogen, sier Johansen.
Film som medium
- Det er mange måter å formidle på, enten det er tekst eller bilde eller film. Mer og mer dreier seg om formidling med film på nett. Mange deler av samfunnet er flinke til akkurat å tilpasse seg det, men vi på universitetet, vi er nok litt sånn gammeldagse og ligger litt bakpå.
Universitetet i Tromsø er relativt nytenkende når det gjelder å bruke film som formidling og rekruttering i Norge.
- Universitetet står på tre ben, sier Audun Hetland. Hetland syntes at det var god opplæring i forskning, god opplæring i undervisning, men i formidling fantes det ingenting. Helsefak hadde et formidlingskurs på 3 studiepoeng, og Audun Hetland med andre ville løfte tilbudet – i form av ReCO.
         ReCO Research Communication and Outreach
ReCO ble etablert i 2010 for å jobbe med formidling av forskning på alle nivå. Etter hvert har ReCO fått en halv million i støtte for å bygge opp organisasjonen. De kjører nå kurs tre til fire ganger i året og har deltagere fra førstegangsstudenter til professorer og forskningsledere – også fra andre universiteter. Tilbudet er unikt. Hetland forteller at alle kan melde seg inn og medlemskapet er gratis, med mulighet for utlån av foto-/filmutstyr.
- Vi ser at for eksempel det å lage film er krevende, og at det er en hel del du må lære – de fleste går kanskje med en mobiltelefon i lommen og det er godt nok til å lage film med, men du må vite hvordan du bruker kameraet. I løpet av et par kvelder her nå, håper vi at vi skal få hamret inn det meste av basisen, sier Hetland.
Filmkurset
Filmkurset ble arrangert 4.og 5.februar som en forkunnskap til filmkonkurransen, som har frist 15.mars. Det er ikke nødvendig å ha vært med på filmkurset, men det kan være appellerende for mange.
Kristine Vollsnes Johansen jobber med rekrutteringen.
- Det er mulig for alle studenter å være med på filmkurset og konkurransen selv om hovedkriteriene for bidragene er at de må handle om helsefag. Fjorårets vinner var for eksempel en jusstudent, sier Johansen.
- Filmen hans sier litt om det å være helsefagarbeider og medmenneske. I tillegg legges det vekt på filmteknikk og kvalitet. Pengepremien på 10 000 finansieres av administrasjonen og utdanningstjenesten.