Thursday, September 19, 2013

Bokanbefaling: ForskningskommunikasjonForskningskommunikasjon handler om å gjøre forskning og fagkunnskap tilgjengelig, relevant og interessant for utvalgte målgrupper. Den enkelte forskers engasjement og ønske om å kommunisere sin forskning er viktig for å oppnå dette. Men først og fremst er forskningskommunikasjon et håndverk som må læres og prøves ut i praksis. Dette er den første håndboken i forskningskommunikasjon skrevet for norske forhold. 

https://www.cappelendammundervisning.no/undervisning/akademisk/product-detail.action?id=165735