Monday, February 13, 2012

Februarseminaret: And the winners are...?

Congratulations!

Februarseminaret 2012 hadde forskningsformidling som tema. Hensikten var å skape refleksjon rundt forskningskommunikasjonens betydning og mulighetsrom.

Takk til alle som deltok og bidro på Februarseminaret.
Vi gratulerer vinnerne av formidlingskonkurransen, og byr på et gjensyn med filmene:

via uit.no