Sunday, February 5, 2012

Februarseminaret - Universitetet i Tromsø

Februarseminaret

Februarseminaret 2012 har forskningsformidling som tema. 7. februar vil vi skape refleksjon rundt forskningskommunikasjonens betydning og mulighetsrom.

Tirsdag 7. februar 2012 kl. 09.00-16.00 i Auditorium 1,Teorifagbygget

Du kan melde deg på ved å logge inn nederst på sida.

Outreach competition.png (Studiekatalog (380px))

Her er svaret. Men hva er spørsmålet?

Den typiske innfallsvinkelen til forskningskommunikasjon er å peke på de åpenbare, verdifulle gevinstene av det for samfunnet som helhet: Gjennom formidling av forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid kan universitetene bidra til en demokratisk samfunnsutvikling og en opplyst samfunnsdebatt, vi kan øke kompetansen i samfunnet og bidra til at beslutninger, valg og handlinger bygger på kunnskap heller enn antakelser.

  • Men hva gjør kommunikasjonen med oss som institusjon?
  • Hva betyr den for egen undervisning og forskning?
  • Og hvordan kan forskningskommunikasjon bidra til at vi når våre mål også på andre strategiske områder?

Blant anna kan god forskningskommunikasjon stimulere til bedre forskning, gi forskningen større legitimitet, og øke samfunnsnytten av vår virksomhet gjennom for eksempel stimulering til næringsutvikling, innovasjon, velferd og livskvalitet. Den kan øke finansieringen til forskning og sikre rekruttering av både studenter og forskere.

Disse spørsmål kan også stilles til den enkelte forsker: Hvorfor forsker du på akkurat dette? Hva skal det tjene til - å stimulere din egen nysgjerrighet? Å stimulere andre forskerer til å gjøre en innsats? Fordi det er relevant for .... hvem?

Vi inviterer hele universitetssamfunnet til refleksjon, inspirasjon og kunnskapsdeling på Februarseminaret 2012! Mer om Februarseminaret.

Program

Tora Aasland, minister for forskning og høyere utdanning

Tora Aasland Tora Aasland er minister for forskning og høyere utdanning. Hun deler tanker om regjeringas arbeid med en ny stortingsmelding om forskning og hvilken rolle forskningskommunikasjonen kan ha i denne sammenhengen.

Arne Krokan, professor i sosiologi

Arne Krokan Arne Krokan er professor i sosiologi ved NTNU. Han er opptatt av hvordan ny teknologi endrer arbeid, organisasjoner og forretningsmodeller. Hans siste bok er Den digitale økonomien (2010). Krokan er en svært mye benyttet foredragsholder både i privat næringsliv og offentlig sektor. Han blogger på arnek.wordpress.com, og på twitter og delicious er han bare arnek

Anne Knudsen, sjefredaktør i Weekendavisen

Anne Knudsen Anne Knudsen er sjefredaktør og administrerende direktør i Weekendavisen. Med bakggrunn som antropolog, dr. phil., forsker og universitetslærer har Anne gjennom mange år dels formidlet aktuell akademisk viten om historie, kultur og forskning i artikler og anmeldelser, dels kommenteret politiske begivenheter på den danske og internasjionale scene, ikke minst i avisens ledere.

Per Arne Bjørkum, annerledestenker

Per Arne Bjørkum Per Arne Bjørkum arbeider i Statoil. Han var tidligere dekan ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger. Han er særlig kjent for sin bok Annerledestenkerne (1998), hvor han viser at sentrale framskritt innen vitenskapene kommer fra de som våger å tenke radikalt annerledes.

Nina Kristiansen, ansvarlig redaktør i forskning.no

Nina Kristiansen Nina Kristiansen er ansvarlig redaktør og daglig leder i forskning.no, Nordens største forskningsavis.

Andre bidragsytere

Lars Lien.jpg (Thumbnail (95x95)) Simon Pind Jessen Niels Windfeldt Lund

Lars Lien og Jon Marius Aareskjold

Simon Pind Jessen

Niels Windfeldt Lund Hans Christian van Nijkerk

Et spennende panel

Espen Sirnes Paul Wassmann Kristine Bentzen Øystein Vangsnes Elina Halttunen
Espen Sirnes
Susann Funderud Skogvang Paul Wassmann
Kristine Bentzen Øystein Vangsnes Elina Halttunen
Noen av UiTs egne fremragende formidlere i samtale med kommunikasjonsdirektør Asbjørn Bartnes.

På torget

Denne dagen møter du forskningsformidlere både i og utenfor auditoriet: På torget i foajeen kan du blant annet møte:

  • forskning.no-redaksjonen, som har flytta til Tromsø denne uka
  • bøker og tidsskrift utstilt av Akademisk kvarter og Universitetsbiblioteket
  • smakebiter fra utstillinger
  • Bli med i formidlingskonkurranse!
  • med fler

Starter: 07.02.2012 08.30
Slutter: 07.02.2012 16.00
Sted/lokale: Auditorium 1

Påmeldingsfristen har gått ut. Beklager
via uit.no